Eğitime Bakışımız


Hergün Aynı Heyecanla Uyanıyoruz!

AIKA Anaokulları, erken çocukluk eğitiminden başlayarak ilkokul dönemine kadar çocuklara ve velilerine butik hizmet sunan bir yapılanmadır. Çocukların gelecekteki öğrenme ve yaşamlarına doğru temel oluşturmak için velilerle işbirliği yaparak çocuk bakımını ve eğitimini üst düzey profesyonellikle sunar. Türk Milli Eğitimi’nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerine akılcı bir eğitim vermeyi ilke edinir.

Topluma sağlıklı mutlu, duyarlı ve aktif bireyler yetiştirmek için çocukların hayata başladıkları en önemli yıllarında oyun ve eğlence AIKA öğrencilerini destekler.

Eğitimde ön planda tuttuğumuz değerler;

Öğrencilerimizin bütün gelişim alanlarını kendi gelişim hızları içinde desteklemek;

“Dengeli Edindirme”  felsefemizi temel alarak, çocukların aktif öğrenmelerine uygun ortam ve materyal sunmak;

Öğrencilerimize bilgiyi yüklemek yerine, bilgiye giden yolda onlara rehberlik etmek, merak duygusu uyandırmak, neyi niçin öğrendiklerini fark ettirmek ve öğrendiklerini kullanabilir hale getirmek;

Öğrencilerimize ilköğretim için gerekli becerileri ve akademik bilgileri kazandırabilmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda; Matematik ve Fen Becerileri, Türkçe ve İngilizce Dil Etkinlikleri, Branş Etkinlikleri ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamında öğrencilerimizin herbirinin farklı gelişen bireyler olduklarını unutmayarak, güvenli, eğlenceli, kendilerini ifade edebilecekleri bir eğitim ortamı sağlarız.

Topluma sağlıklı mutlu ve aktif bireyler yetiştirmek için çocukların hayata başladıkları en önemli yıllarında Oyun ve Eğlence AIKA öğrencilerini destekler.

"Oyun Araştırmanın En Üst Biçimidir."

Albert Einstein

AIKA © 2015. Tasarım O.A.