Eğitim Sistemi


bas aika dengeli edindirme sistemi anaokulu bahçeşehirDengeli Edindirme Sistemi/Balanced Acquisition System (BAS)  çocuklarımızın İngilizce’yi ana dili gibi hayatın doğal akışında edinmelerini; ayrıca bilişsel, sosyal-duygusal, fiziksel, yaratıcı gelişimlerini edindirme felsefesiyle destekler.
AIKA Anaokullarında akademik alandaki bilgimizi pratik alandaki tecrübelerimizle harmanlayıp çocuklarımızın hayatlarına aktarmayı hedeflemekteyiz. Balanced Acquisition System oluşturulurken öğrenciler için anlamlı, düşünmeye zorlayan ve ilgi çekici, disiplinler arası bir öğretim programı amaçlanmıştır. 

American International Kids Academy olarak örnek bir kurum olmak için yola çıktık. Her geçen gün, Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim yeni bir değer kazanmaktadır. Türk Milli Eğitimi’nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerine seçkin bir eğitim vermeyi ilke edinmiş kurumumuz AIKA; modern eğitimin ilkelerini sentezleyerek, donanımlı, kendisine, çevresine ve farklı kültürlere saygı duyan, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tüm dünyada okul öncesi eğitimin yüzü değişiyor. Artık 1,5-6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitimini birden çok dil bilerek bitiriyorlar. Çocuklar, yabancı dili yetişkinlere oranla çok daha hızlı ve doğru konuşarak öğreniyor. AIKA, çocuklarımıza ikinci bir dil kazandırıyor. AIKA’lı çocuklarımızın eğitim programları, iki anadilli yetişen çocuklar esas alınarak planlanıp, uygulanıyor.

Çocuk Gelişimi ve Dil Bilimi alanındaki uzmanlar, “erken yaşta farklı bir dil öğrenmenin” çocukların zeka kapasitelerinin, matematiksel ve bilimsel yeteneklerinin gelişmesinde büyük oranda faydalı olduğunu belirtmektedir. Dil öğrenme yetenekleri, yetişkinlere oranla çok daha hızlı ve gelişmiş olan çocuklarımızın, beyninde yeni bir dil haritası oluşmaktadır. Bu dil haritası tek anadilli çocuklardan farklı olarak iki dil üzerine kurulmaktadır. Böylece çocuklar dil eğitimlerine uzun süre ara verseler bile ileri yıllarda unuttuklarını sandıkları bilgilerini geri çağırarak, tekrar su yüzüne çıktığını böylece tekrar öğrenmek yerine hızlıca hatırladıklarını fark ediyorlar.                  

Araştırmalar insan beyninin altı yaşına kadar tüm önemli gelişmesini tamamladığını kanıtlamıştır. Çocuk beyni, hayatın ilk 6 yılında gerçekleri,
bilgilerini, deneyimlerini edinerek, bunları hafızasında depolar ve uygun bilgi sağlanarak geliştirebilir. Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenen çocukların beyinlerindeki duygusal bölgeye ve zekaya giden yollar daha hızlı gelişir. Küçük yaşta yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuk ana dilini, dil kavramının varlığını hissettiği için daha iyi anlayacak , tek dil bilen ve bundan dolayı dünyada sadece kendi dili ve kültür anlayışına sahip olacaktır. Yabancı dil öğrenirken edindiği kültürel birikim, onun kendisinden farklı olan insanlara karşı daha toleranslı olmasını sağlayacağı gibi, uzun dönemde uluslar arası kültürleri anlamasına da katkıda bulunacaktır.

Küçük yaşta yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuklar tek dil bilen yaşıtlarına göre daha genş bir kültür anlayışına sahip olurlar. Doğumdan itibaren 5 yaşına kadar çocukların beynindeki nörofizyolojik mekanizmanın işleyişi yoğundur ve bu mekanizmanın yardımıyla dil bilgileri otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuklar duyduklarını adeta bir bilgisayara kaydedercesine beyne kaydetmektedirler. 5 yaşından sonra bu mekanizma kayıt özelliğini yavaşlatır. Akademisyenler, erken yaşta yabancı dil öğrenen çocukların matematik, anadil ve sosyal bilgiler alanlarında hazırlanan standart testlerde yabancı dil bilmeyenlere oranla daha başarılı olduklarını ifade etmektedir. Her öğrencimizin bir birey olduğu gerçeği ile hareket edip, her birinin farklı öğrenme tarzlarına yanıt  verecek yöntem ve tekniklerle eğitim, öğretim uygulamalarımızı sürdürmekteyiz.

AIKA © 2015. Tasarım O.A.