Aika'nın Programı


American International Kids Academy (AIKA) modern eğitimin metodolojilerini kullanarak tam zamanlı iki dilli (İngilizce/Türkçe) eğitim veren, erken çocukluk eğitiminden başlayarak ilkokul dönemine kadar çocuklarına ve velilerine butik hizmet sunan bir yapılanmadır. Farklı kültürlerden gelen öğrencileri bir çatı altında birleştirerek onlara farklılıklara saygı duymayı ve hoşgörüyü öğretmeyi misyon edinmiştir.

Erken çocukluk (0-3 yaş)  ve okul öncesi dönem (3-6 yaş) çocukların gelecekteki akademik ve sosyal yaşantıların temelini oluşturur. Markamız bu gerçeğe göre; Türk Milli Eğitimi’nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerine seçkin bir eğitim vermeyi ilke edinmiştir. İki dilli, kendisine, çevresine ve farklı kültürlere saygı duyan, sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirmek amacıyla yola çıkmıştır.

AIKA ailesi olarak çocuk temelli düşünen yöneticilerimiz ve dinamik kadromuz ile erken çocukluk ve okul öncesi eğitimine yeni bir pencere açacağımıza inancımız sonsuzdur.

“AIKA” American International Kids Academy Programı

American International Kids Academy (AIKA) geliştirdiği Balanced Acquisition System (BAS) Programı ile çocuklarımıza yabancı dili (İngilizce / Türkçe) “Edindirme” üzerine yoğunlaşmıştır. Anadilini doğal ortamında edinen çocuklar artık American International Kids Academy’de İngilizceyi edinerek öğrenirler. Doğumdan itibaren 5 yaşına kadar çocukların beynindeki nörofizyolojik mekanizmanın işleyişi çok yoğundur. AIKA, BAS Programı ile çocukların ilgisini yüksek tutacak uyaranlar sunarak, ikinci dilin edinimini kolaylaştırır.

NEDEN İKİ DİLLİ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) EĞİTİM?

Dil Uzmanları, erken çocukluk döneminde, anadili ile kendini rahatlıkla ifade etmeye başlayan küçük çocukların yabancı bir dili rahatlıkla öğrenebileceklerini belirtmektedirler. Bu dönemde öğrenilen yabancı dil, çocuğun çevresindeki olayları algılamada üst düzey başarı sağladığını göstermektedir. İkinci bir dili kullanmaya başlayan çocuklar, geleceğe güven duyguları gelişmiş olarak hazırlanmaktadırlar.

Yabancı Dil öğretiminin, çocukların dil gelişimini olumsuz etkilemediği ve yeterli uyarana maruz kaldıkları takdir de; bir yabancı dili öğrenebileceği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Bilimsel Araştırmalar ise, kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda ikinci bir dil bilmenin artı bir değer taşıdığını göstermektedir.

Bu bilgiler ışığında; alanında uzman yabancı öğretmelerimiz ile hazırladığımız ve uyguladığımız iki dilli eğitim programlarımız, çocukların kendi gelişimsel özelliklerini destekleyerek, eğlenceli bir yabancı dil öğrenimini sağlamayı ve edindikleri yabancı dil birikimini günlük yaşantılarına da entegre edebilmelerini amaçlamaktadır.

Hedefimiz, öğrencilerimizin kendi konuştukları anadil dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirme ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır.

Okullarımızda İngilizce, Yabancı öğretmenlerimiz tarafından kelime, kavram, günlük hayatta sık kullanılan cümle kalıpları, oyunlar, şarkılar ve sanat ve drama etkinlikleriyle desteklenerek, yaparak, yaşayarak kavratılmaktadır.

Programlarımızda, ağırlıkla yer verdiğimiz TPR (Total Physical Response-Bütüncül Fiziksel Tepki) yöntemi, hikâye, drama ve değişik materyallerin seslerinden oluşan ritim çalışmaları ile zenginleştirilerek çocukların yabancı dili öğrenmesini pekiştirici bir süreç yaşamaları, doğal öğrenme ortamlarında İngilizceyi, doğru telaffuzla işiterek, anlamlandırarak ve yaşayarak keşfetmelerini sağlamaktadır.

Okullarımızda uygulanan Türkçe ve İngilizce eğitim programlarımızın birbirini destekler nitelikte, öğrencilerimizin kendi ana dillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde doğru telaffuzla, daha iyi anlayabilecek özellikte olması hedeflenmiştir.

Okul Öncesi Eğitim Programlarımızla paralel olarak işleyeceğimiz temalarımızda, bilişim teknolojilerinden de yararlanıp, öğrencilerimizin pozitif deneyimlerle yabancı dil altyapısı oluşturmaları sağlanmaktadır.

“Mommy & Me” Grupları (12-24 Ay) ve Play & Learn Programı (18-36 Ay)

AIKA erken çocukluk eğitiminin ve takibinin gelecek yıllardaki gelişimsel süreçleri olumlu etkilediği görüşünü benimseyerek, eğitim programlarını 12-24 aylık çocuklarımız için “Mommy & Me” / “Anne & Bebek” grupları ile başlatır. Anneler çocuklarını yaşıtları ile birlikte girdikleri ilk sosyal ortamda gözlemlerken, çocuklar ise; çevresini izleyerek modeller, daha kolay ve hızlı öğrenirler. Eğitmenlerimiz, bez bırakma, memeden ayrılma, uyku düzensizliği gibi gelişimsel süreçlerde anneleri akademik olarak desteklerler. İki dilli eğitim “Mommy & Me” programlarında yaş grubunun yeterliliklerine göre uygulanmaktadır.

İkinci basamağımız olan Toddler (18-36 Ay) Gruplarımızda erken çocukluk döneminde kazandırılması gereken beceriler BAS’a (Balanced Acquisition System) göre kolaydan zora, basitten karmaşığa ilerleyerek kazandırılır. İngilizce ile tanışma ve İngilizceyi benimseme üzerine çalışmalar devam eder. Yabancı Dili edindirme programımız ağırlıklı olarak oyun, sanat, drama ve müzik etkinliklerinden oluşmaktadır.

Preschool Programı (36-60 Ay & 6 Yaş Hazırlık Sınıfı)

Preschool (36-60 Ay) Gruplarımızda İngilizce ders değil iletişim aracıdır. İngilizce ve Türkçe konuşan öğretmenlerimiz sistematik olarak çocuklarımızla iletişim halinde olurlar ve gün içinde yapılacak olan etkinlikleri birbirleriyle koordineli bir şekilde düzenlerler. Dil Etkinlikleri (İngilizce & Türkçe), Görsel Sanatlar, Müzik ve Ritim, Fiziksel Gelişim Becerileri, Dans, Yaratıcı Drama ve Satranç gibi branş dersleri BAS’a göre çocukların ilgilerini yüksek tutarak edindirme yoluyla uygulanır.

Preparation Class (6 Yaş Hazırlık Sınıfı) ağırlıklı İngilizce yürütülmektedir. Aynı zamanda haftada 5 saat Türkçe Dersi verilerek ilkokula hazırlık aşamasında, Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatına uygun olarak hazırlanan fen- matematik, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Satranç Turnuvası, Resim ve Proje Yarışmaları (Science Fair, Recycling Project) gibi bireysel ve grup olarak özgüvenlerini destekleyen etkinliklere katılmaları sağlanır.

Öğrencilerimiz, American International Kids Academy’den IB (Uluslaraarsı Bakalorya) Okullarına devam edebilecek altyapıya sahip, düşünen, sorgulayan, iki dilli bireyler olarak mezun olurlar.

AIKA © 2015. Tasarım O.A.