Eğitim Programları


Dengeli Edindirme Sistemi (Balanced Acquisition System)

AIKA Anaokullarında temel alınan Dengeli Edindirme Sistemi (Balanced Acquisition System) felsefesi okul öncesi eğitimde çığır açan uzmanlardan Jean Piaget, Maria Montessori, Lev Vygotsky ve Erik Erickson’ın kuramlarının dengeli bir şekilde müfredatımıza yansımasıdır. Bu uzmanların her biri okul öncesi döneme farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Piaget ve Bruner çocuğun öğrenme ortamında kendi buluşları ile deneyimleyerek öğrenmesini, Vygotsky ise çocuğun gelişiminde yetişkinlerin ve daha gelişmiş çocukların rolünün önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle AIKA okullarında öğretmenlerimiz hem buluş yoluyla öğretimi hem de doğrudan öğretimi dengeli bir şekilde kullanırlar.

BAS (Balanced Acquisition System) çocukların bütün gelişim alanlarını eş değer oranda geliştirmeyi hedefler. Edindirilmesi hedeflenen kazanımlar, çocukların yaş grupları ve ilgi alanlarına göre seçilen temaların ışığında matematik, fen, dil etkinliklerinde (İngilizce-Türkçe) çocuklara gerçek yaşantılardan örneklerle kazandırılır.

Programlar basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru akan bir yapı içerisinde, çocukların ilgilerini yüksek tutacak ortamlarda, zengin materyaller aracılığı ile yürütülür. Eğitim sürecinde “Yakından Uzağa” ilkesi kullanılır. Öğrenciler, önce kendi yaşadığı mahalleyi öğrenir, sonra yaşadığı şehri, sonra ülkesini ve dünyayı tanır. Tüm kazanımlar bu yapı üzerinden gidilerek gerçekleştirilir.

İngilizce Dil Edinimi

Çocukların beyin fonksiyonlarının en yoğun olduğu dönem 0-5 yaş dönemidir. Çocuğun bu evrelerde öğrendiği dil neredeyse anadili kadar iyi olmaktadır. Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk psikolojik açıdan yaşıtlarına göre daha olgundur. Eğer çocuk bu dönemde yabancı dil öğrenmeye başlarsa yabancı dili de anadili gibi rahatlıkla öğrenebilir.

Anadil edinimini kazanmaya başlayan çocuk, edinim dönemini geçirmeden yabancı dil eğitimine başlarsa ilerdeki eğitim hayatında da akranlarına göre daha başarılı olmaktadır. Erken çocukluk döneminde kazanılan yabancı dile yönelik bu yatkınlık çocukların bilişsel gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır.

Yabancı dil öğrenmeye ne kadar erken yaşta başlanırsa hedef dili öğrenmek o kadar kolaylaşır. Okul öncesi sürecinde AIKA'da yabancı dil öğretiminin amacı, yabancı dili çocuğa ana dilini öğrendiği gibi edindirmek ve kendi dili ve kültürünün dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığının bilincini vermektir.

BAS'a göre çocuk okul öncesi dönemde doğal bir ortamda yabancı dille karşı karşıya gelmelidir. Dil eğitimi okul öncesinde bilişim teknolojilerine paralel olarak oyun, şarkı, parmak oyunu gibi doğal yöntemlerle öğretilmelidir. Özellikle oyun ile yabancı dil öğretimi dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi dil gelişiminin temelini oluşturan bu becerilerin gelişimine yardımcı olur.

AIKA Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

aika bahçeşehir ingilizce anaokulu psikolojik danışmanlık ve rehberlik ayçin durucuOkullarımızda;  Rehberlik Servimizin temel amacı öğrencilerimizin kendilerini tanımasını sağlamak,  önleyici ve gelişimsel yaklaşarak öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlardaki gelişim süreçlerinin takibini yapmak, değerlendirmek ve izlemektir. Var ise; normal dışı gelişmelerin önceden tespit edilmesini sağlayarak, aileyi bu doğrultuda bilgilendirmek ve yönlendirmek öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlamaktır.

Okul Psikologlarımız, her yaş grubunun seviyesine uygun olarak yapılan sınıf içi tanıma ve izleme çalışmalarında; dikkat, görsel algı ve el-göz koordinasyonunu destekleyen çalışmalara ek olarak; çocuklarımızın kendini tanıması, duygularını tanıması, duygularını ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesiyle “olumlu ve gerçekçi benlik” gelişiminin sağlanması ve kendilerini doğru ifade edebilmeleri amaçlayan çalışmalar yapmaktadır.

Okul Psikologlarımız; sağlıklı iletişim, çocuklarımızın uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü, çocuklarımızın yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri zorluklar ve krizler ile başa çıkabilmeleri ve çocuklarımıza problem çözme becerilerinin kazandırılması vb. gibi ebeveynlerimizin gereksinim duyduğu konularda her ay pedagojik bültenler yayınlamaktadır.

Okul Psikologlarımız; eğitim-öğretim yılı boyunca periyodik olarak pedagojik seminerler vererek çocuklarımızın gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır. “Karakter Geliştirme Programı” kapsamında yaşayan değerler somuta indirgenerek eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerimize aktarılmaktadır.


 

AIKA © 2015. Tasarım O.A.