Okul Öncesi


preschool aika bahcesehir anaokuluNerede, nasıl, niçin sorularının yoğun bir şekilde sorulduğu 3-5 yaş grubu çocuklarımız için bu sorularına akılcı yanıtlar vermek ve onların meraklarını bilgiye dönüştürmek üzere haftalık temalarımız altında Anadili, Matematik, Fen etkinliklerinin yanında branş derslerimiz ve tam gün İngilizce programı yoğunlaşarak devam eder.

Bu kim? Bu nedir? Nereye gitti? vb. sorular soran çocuklarımız Dünya’yı tanımaya devam ederler. Değerlerimizin son halkası olan “Merak” onları sarmalayan bir duygudur. Okulöncesi dönemde çocuklarımız bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal ve yaratıcılık alanlarında fark edilir gelişmeler gösterirler. "Preschool" Okulöncesi Programımız Müzik & Ritim, Spor Becerileri, Görsel Sanatlar, Bale, Dans ve Satranç derslerini içerir.

Bu yaş grubunda İngilizce bir iletişim aracıdır. Tüm gün İngilizce ile yaşayan çocuklarımız dilin kullanımını duyarak, yaşayarak edinirler. İngilizceyi okul saatlerinde (yemek ve özbakım saatleri, partiler vb.) kullanarak, gramer, kelime dağarcığı yanı sıra günlük konuşma dilini de içselleştirirler. İngilizce Eğitimi, dil etkinlikleri, sınıf ve bireysel aktiviteleri kapsayan haftalık programlar dahilinde uygulanır.

AIKA © 2015. Tasarım O.A.