Hazırlık Sınıfı


Hazırlık Sınıfı öğrencileri bağımsız bireyler olma yolunda hızla ilerlerler. Siz farkına varmadan okul olgunluğunu kazanmaya başlayan çocuğunuz her gün yeni öğrendiği bir kelime ile karşınıza çıkabilir. Dramatizasyon yeteneğindeki artış, hikâyeler üretme ve bunları canlandırma konusunda sizi şaşırtabilirler.

Hazırlık Sınıflarında eğitim ağırlıklı İngilizce yürütülmektedir.Öğrencilerimiz İngilizce diyaloglar kurarak, 4-5 kelimelik cümleler kurabilecek duruma gelirler. Kelime haznelerini geliştirmek üzere fen ve sosyal bilimler üzerinde proje çalışmaları yürütülür. İngilizce alfabeyi öğrenirler ve uygulanan ses çalışmaları doğrultusunda sesleri tanırlar.

Hazırlık Sınıflarımızda Müzik & Ritim, Spor Becerileri, Yaratıcı Sanatlar, Bale, Dans, Satranç derslerimiz ve Dil Etkinlikleri, Matematik, Fen, Drama, Sosyal Bilimler dersleri çocukların kapasitelerini maksimumda kullanacakları düzeyde işlenir. Çocukların ilgilerine yönelik kısa ve uzun soluklu projeler belirlenir. Çocukların sorgulama, hipotez üretme, deneme, kayıt etme gibi bilimsel süreçleri yönetmesi ve ekip çalışmasının bir parçası olması desteklenir.

Türkçe Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları kapsamında haftada 5 saat Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak Türkçe ses ve çizgi çalışmaları yapılmaktadır. Okuma ve yazma becerileri birbirlerine bağlı bir yapı sergilerler. Yazma işlemini bilişsel olarak algılamadan çocukların okuma işlemini gerçekleştirmeleri zordur. Bu nedenle ses farkındalığı eğitimi sadece işitsel ve görsel algıya yönelik çalışmalar değildir. Aynı zamanda yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmesini hedefler.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının amacı okuma yazma öğretmek değil, çocuklarımızın ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak, çocukların hazır bulunuşluk düzeylerini desteklemektir.

Fen ve Matematik Çalışmaları ise, çocuklarımızı merak etmeye, gözlem ve araştırma yapmaya, inceleme ve keşfetmeye yönelik düzenlenen çalışmalardır. Matematik Etkinliği, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmalarını amaçlayan etkinliklerden oluşmaktadır.

Çocuklarımız okullarımıza devam ettikleri süre boyunca görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramların kazanılması, problem çözme, karar verme ve el becerileri çalışmaları yapılmaktadır.

Geri dönüşüm, Çevreye saygı konularına özel bir önem verilerek Habitat projeleri Hazırlık Sınıflarının özel faaliyetleridir. Öğrencilerimiz, satranç turnuvası, resim ve proje yarışmaları gibi bireysel ve grup olarak özgüvenlerini destekleyen etkinliklere katılmaları desteklenir.

AIKA American International Kids Academy’den mezun olacak çocuklarımız yabancı okullara ve IB (Uluslarası Bakalorya) okullarına devam edebilecek altyapıya sahip, düşünen, soran ve sorgulayan, iki dilli bireyler olarak mezun olurlar.

AIKA © 2015. Tasarım O.A.